La congregació religiosa de les Missioneres del Cor de Maria va ésser fundada l’any 1848 pel prevere olotí Joaquim Masmitjà i de Puig, amb la finalitat de promoure l’ensenyament destinat a les noies, que en aquell moment es trobaven amb una gran dificultat per accedir a l’escola.

Després de la fundació de la primera escola Cor de Maria a Olot, li van seguir d’altres a diferents poblacions de la Garrotxa, el Gironès, la Selva i l’Empordà.

L’any 1861, la ciutat de Mataró comptava amb dos centres escolars per educar les noies de l’època, veient la necessitat de fundar una escola adreçada a satisfer l’ensenyament de les filles de les famílies de classe mitjana, Joaquim Masmitjà no va dubtar a portar el seu projecte a la ciutat de Mataró.

Així, el 19 de novembre del 1861 es produí la fundació de la Comunitat de les Missioneres del Cor de Maria a Mataró, amb sis religioses al capdavant i tenint com a primera ubicació el número tres del Carrer d’ Argentona.

La bona acollida i l’augment de famílies que demanaven que les Missioneres del Cor de Maria instruïssin les seves filles va exigir un canvi d’emplaçament del Col·legi, que es va traslladar a les actuals instal·lacions del carrer de La Riera.

LA NOSTRA HISTÒRIA

El 19 de novembre de l’any 1861 sis religioses gironines, missioneres del Cor de Maria, Anna, Rosa, Carolina, Dolors, Magdalena i Mariàngela, enviades pel Dr. Joaquim Masmitjà, arriben a Mataró per fundar un col·legi.

El Dr. Joaquim Masmitjà, que va creure sempre en la necessitat de la promoció de la dona, veritable pilar no solament de la família sinó també de la societat en general, no va dubtar ni un moment en enviar a Mataró aquell grupet de religioses que es van establir primerament en una casa del carrer d’Argentona nº 4, avui desapareguda. L’any següent, el 1862, adquireixen l’actual edifici que ha sofert ja molts canvis i millores.

Aquella escola de fa 140 anys era molt diferent a l’actual com també ho era la societat de la qual formava part. Però avui encara el nostre “Cor de Maria” manté els trets essencials que van configurar la d’aquell moment.

Volem i creiem en una escola:

  •   transmissora dels valors cristians
  •   que vol promocionar l’educació de les noies i els nois
  •   que acull i no discrimina
  •   oberta a l’entorn més immediat: la ciutat i Catalunya
  •   que creu en la cultura
  •   que vol crear una consciència social i cívica
  •   preocupada per la feina ben feta
  •   oberta al repte de les noves tecnologies i que vol evolucionar al compàs del temps.