Celebrada a la parròquia de Santa Maria el divendres 20 de setembre.