Un noi/noia va d’excursió, porta una motxilla molt carregada a l’esquena. La motxilla està plena d’actituds positives i útils en qualsevol excursió i/o viatge. Preparem-nos per a que aquests valors estiguin presents sempre en el viatge de la nostra vida.

20170313_120424