Serveis

 DIRECCIÓ

Directora Pedagògica                                              Marta Serra i Mir

Subdirector                                                               Josep Manel Pascual i Rosa

Horari de visites: hores convingudes.

ADMINISTRACIÓ

Un dels compromisos dels pares és estar al corrent pel que fa al pagament. El retard o retorn dels rebuts, NO JUSTIFICAT, suposa una manca de responsabilitat.

Administradora                                             Montserrat Piñeiro i Horta

Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 13h. i de 15 a 17h.

SECRETARIA

Secretària                                                      Encarna Sánchez i Collados

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11h. dimarts i dijous de 16:30 a 18h.

RECEPCIÓ

Recepcionista                                              Montse Figueras i Guardiola

Horari : de dilluns a divendres de 8 a 18:30h.

ASSEGURANCES

El Col·legi té subscrites el conjunt d’assegurances següents:

–   Multirisc.

–   Responsabilitat civil.

–   Fons de solidaritat.

–   Accidents escolars.

AULES D’INFORMÀTICA

Els ordinadors s’utilitzen per a conèixer a fons el món de la informàtica i la seva aplicació, i com a suport de les matèries curriculars.

AULA DE MÚSICA

L’aula de música és l’espai on els alumnes poden desenvolupar activitats relacionades amb els conceptes de l’àrea/matèria de música i on es reuneixen les condicions acústiques per practicar els instrum ents que s’introdueixen amb el currículum.

AULA DE TEATRE

L’aula de teatre és un espai diàfan, que reuneix les condicions per treballar l’expressió corporal i per desenvolupar jocs i dinàmiques de grup relacionades amb el teatre i la competència social.

BIBLIOTECA

L’aula de biblioteca posa a l’abast de l’alumne gran quantitat de material bibliogràfic que facilita la recerca i ampliació d’informació sobre els aprenentatges que es proposen a classe. És l’espaion s’organitza i coordina el servei de préstec de llibres de lectura.

FEAC

El programa “FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida , té per finalitat oferir als pares i mares dels alumnes un mitjà de formació com a educadors de llurs fills, compartida amb els mestres i professors de l’escola.

LABORATORIS i AULA DE TECNOLOGÍA

Espais que permeten complementar els coneixements rebuts dins l’aula i aplicar aquests coneixements teòrics en la resolució de situacions pràctiques.

MITJA PENSIÓ

Aquest servei que ocupa l’espai de temps comprès entre les 13:00h del migdia i les 15:00h de la tarda per Ed. Infantil i Primària i les 15:30h per a Ed. Secundària inclou: el dinar, treball i/o estudi dirigit, jocs vigilats i activitats alternatives en dies de pluja, la qual cosa comporta, per part dels alumnes i dels pares l’acceptació global del seu funcionament.

ORIENTACIÓ PEDAGÓGICA

És un servei especialitzat per orientar el tractament, des de l’escola de determinades deficiències d’aprenentatge que presenten els alumnes d’Ed. Infantil i d’Ed. Primària. Detecta dificultats d’aprenentatge, preveu problemes escolars i de desenvolupament com inadaptació, fracàs escolar i busca les solucions més adients, per orientar als pares i dirigir-los a qui pot solventar-les.

–      Prevenció i detecció i diagnòstic de dificultats d’aprenentatge.

–       Orientació i seguiment dels alumnes amb dificultats.

–       Atenció a la diversitat.

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÓGICA

Suport especialitzat en la tasca pedagògica dels educadors, per tal d’abordar amb més garanties les dificultats d’aprenentatge i creixement que presenten els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

–       Atenció a la diversitat.

–       Assessorament familiar.

–       Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ – AMIWEB

Intranet al servei de la Comunitat Educativa que permetrà compartir la informació entre centre, professors, famílies i alumnes a través d’internet, de manera fàcil i còmoda.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El programa Salut i Escola (SiE) és un programa impulsat pels departaments de Salut i Educació que té com a objectiu millorar la salut dels adolescents (3r i 4t d’ESO) a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció als problemes de salut relacionats preferentment amb la salut mental, la salut afectivo-sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac i els trastorns relacionats amb l’alimentació.

VACUNACIONS

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci Sanitari de Mataró, facilita la vacunació a:

– Els alumnes de 2n d’ESO                 Antitetànica

– Els alumnes de 6è d’EP                     Antihepatitis B

– Alumnes (nenes) de 6è d’EP            Papiloma humà

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies