ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

 

 

 

 

Les activitats educatives complementàries programades per l’escola formen part del seu projecte educatiu i estan orientades a l’educació integral dels alumnes. S’ofereixen a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars sostinguts amb fons públics, i es realitzen en el marc de l’horari escolar. 

 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

 

 

INFANTIL

 

PRIMÀRIA

 

ESO

Cultura i projectes 3r i 4t
Educació en valors 1r
Robotic 3r, 4t, 5è i 6è
English drama 3r i 4t
English drama workshop 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
Natació 1r i 2n
Psicomotricitat grossa (2 hores) Tots els cursos
Song contest 1r
Taller d’anglès Tots els cursos
Taller d’aprenentatge 3r
Taller de competència social 3r, 4t, 5è i 6è
Taller de lectoescriptura 1r i 2n
Taller de manualitats Tots els cursos
Taller de  música Tots els cursos
Taller de teatre Tots els cursos
Tècniques d’aprenentatge 4t, 5è i 6è 1r i 2n
Writing in English workshop 2n

 

Descripció de les activitats:

Cultura i projectes

En aquesta activitat es treballaran diferents temes al llarg del curs que formen part d’eixos transversals del projecte educatiu. Els productes resultants podran ser generadors de contingut per a la revista digital de l’escola com a reporters extern. També serà una activitat oberta a treballar propostes externes que puguin arribar durant el curs i que ajudin a la formació integral de l’alumne.

Educació en valors 

L’educació en valors ajuda els nens i les nenes a descobrir que la seva vida sempre està en funció d’un món de relacions, la transmissió dels valors cristians en el programa educatiu es fa en el context d’una formació integral que afavoreixi en ells una obertura al descobriment d’ells mateixos, del món que els envolta, de la tradició cultural catalana, impregnada de cristianisme…

English Drama 

Activitat de teatre en anglès pels alumnes de 4t d’ESO, en la que s’aprofitarà per a donar a conèixer als alumnes obres dels escriptors més destacats en aquesta llengua.

English Drama Workshop 

Taller de teatre en anglès que pretén utilitzar la dramatització  com a recurs per promoure, millorar i consolidar les habilitats lingüístiques orals (listening/speaking) mitjançant jocs dramàtics de comunicació, role-plays, cançons i narracions dramatitzades, i representacions creatives.

Natació 

Activitat organitzada pel Servei Esportiu Escolar de Natació, que es practica a les instal·lacions de la piscina municipal amb la intenció d’iniciar als més petits a la pràctica d’aquest esport i al seu perfeccionament. Permet als alumnes millorar l’esquema corporal, la lateralitat i l’orientació espai-temps,  la condició aeròbica, la flexibilitat, la força corporal, el to muscular i la coordinació en general.

Psicomotricitat grossa

La psicomotricitat grossa, és una activitat complementària enfocada com a espai d’interacció i diversió del nen. Entenem aquesta activitat com a un moment educatiu tan com per conéixer el propi cos, el seu moviment, parts i limitacions com per per fer entendre als nens i nenes la importàcia del fet de fer esport, de mantenir el cos en moviment i de tot el que comporta fer una activitat en grup.

RoboTic 

Activitat que permet apropar als alumnes a les noves tecnologies com a recurs en el seu aprenentatge. Es donen a  conèixer quatre programes per aplicar en les diferents àrees i matèries:   tractaments d’imatges i dibuixos (Paint), creació de documents (Word) i presentació de diapositives i treballs (Power Point i Prezi) i per altra es treballa la robòtica educativa,  una eina més per facilitar als nostres alumnes l’aprenentatge de els competències digitals, permetent també desenvolupar habilitats, intel·ligències i competències com la iniciativa personal, la creativitat i el treball en equip.

Song Contest 

Matèria complementària que pretén treballar els aspectes d’escolta activa i pronúncia (listening and pronunciation) en llengua anglesa. La cançó serà l’eina fonamental per treballar la memorització i la pronúncia, i de manera indirecta el vocabulari i la gramàtica. Els alumnes realitzaran cerques de lletres de cançons diverses (populars, clàssics de la música, mantres…) per aprendre a valorar la cançó pel seu contingut. Un següent pas serà la creació d’una cançó pròpia fent servir la melodia d’una ja existent. L’objectiu final és acabar fent un concurs d’aquestes creacions a través de la plataforma e-twinning, que ofereix als centres escolars de diversos països europeus la possibilitat de compartir, col·laborar i desenvolupar projectes en comú entre escoles.

Taller d’anglès  

La creixent demanda de l’ensenyament d’idiomes cada vegada en edats més recents ens impulsa a elaborar i sistematitzar els aprenentatges d’un curs complet d’anglès a cadascun dels nivells que componen l’educació infantil a la nostra escola

Taller d’aprenentatge 

Donar eines a l’alumnat de cicle mitjà per trobar l’entorn d’estudi més propici,  planificar-se un horari correcte per gestionar de manera eficaç el temps de treball i garantir els recursos necessaris per adquirir bons hàbits d’estudi. Ajudar als alumnes a trobar el mètode que generi autosatisfacció i millora de l’eficàcia i rendiment acadèmic. Practicar diferents estratègies de treball cooperatiu.

Taller de competència social 

Pretén que els alumnes practiquin una conducta equilibrada i respectuosa i també, que millori la seva relació interpersonal.

Taller de lectoescriptura 

Taller que pretén acompanyar a l’alumne amb una metodologia activa i autònoma en l’adquisició d’estratègies i habilitats lectores com a mitjà d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, contribuint al seu desenvolupament i respectant els diferents nivells d’aprenentatge

Taller de manualitats 

El taller de plàstica d’Educació Infantil s’enfoca a desenvolupar l’experimentació, la creativitat i el gaudi dels alumnes i posant aquests objectius per davant del treball resultant final.

Taller de música 

Taller que pretén potenciar la sensibilitat musical dels alumnes i iniciar-los en el llenguatge musical des dels primers moments de l’escolarització.

Taller de teatre 

El taller de teatre pretén ajudar als alumnes a descobrir les seves possibilitats expressives, creatives i comunicatives a través d’exercicis d’improvisació i tècniques de treball corporal.

També vol ser una eina de relació interpersonal amb la resta de companys de la classe i amb la mestra a través d’exercicis de coordinació entre els membres del grup, ajustament del ritme grupal i complicitat entre companys.

Tèqniques d’aprenentatge 

Aprendre metodologies d’estudi que facin rendibles els esforços que fan els alumnes.  Amb aquesta activitat pretenem reforçar i consolidar les tècniques i els hàbits d’estudi dels alumnes, necessaris per a l’aprenentatge eficaç de les distintes àrees de l’etapa i per la seva formació general.

Writting workshop 

Matèria complementària que pretén treballar l’expressió escrita en llengua anglesa amb els objectius de treballar la creativitat expressiva i aprendre del propi error com a objectius. El mètode se centrarà en la creació de textos quotidians i literaris des del propi coneixement de la llengua, evitant traduccions literals de la llengua materna. Es farà èmfasi en la correcció de textos escrits per cercar la millor manera d’evitar els propis errors i els dels companys.

 

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: