Avaluació

Estratègia digital de centre (EDC)

Avaluació

El seguiment de l’EDC es realitzarà mitjançant la temporització de les actuacions, d’aquesta manera, visualment, es pot saber si s’estan realitzant o no aquestes activitats i quin pot ser el seu nivell d’assoliment.

Als documents que s’estan emprant al centre per concretar l’EDC es troben definits els diferents processos i eines d’avaluació que es faran servir per a l’avaluació de l’estratègia digital. Hi ha previstes diferents eines de recollida d’informació, com ara: enquestes de satisfacció, de detecció de necessitats, creació de documents de recollida d’eines, etc.

Al finalitzar cada curs escolar la direcció, la direcció pedagògica i la coordinació TIC valorarà la realització de les activitats planificades per al curs que finalitza i l’assoliment dels objectius.

Amb aquesta valoració es posarà valor a l’indicador i se’n comprovarà l’assoliment. L’anàlisi posterior anirà orientat a valorar si l’objectiu ha estat assolit:

1.Si ho ha estat, es valorarà com consolidar-lo

2.Si no ho ha estat, s’establiran les mesures per corregir-ho o millorar-ho

  1. Modificant els activitats.
  2. Modificant les temporitzacions.
  3. Modificant el propi objectiu si les circumstàncies han canviat o així es marca.

La valoració final que se’n faci, serà el punt de partida de la propera programació general de centre i del pla de treball de la comissió digital.

icon-car.png
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: