Educació Infantil

L’etapa d’infantil a l’escola Cor de Maria de Mataró ofereix un entorn ric i estimulant, on els infants poden créixer, aprendre i desenvolupar-se de manera integral, des d’un enfocament que no només se centra en l’aprenentatge acadèmic, sinó també en el desenvolupament emocional, social i físic dels infants.

Amb un equip d’educadors experimentats i apassionats, assegurem un acompanyament individualitzat per a cada infant, adaptant-nos a les seves necessitats úniques i estils d’aprenentatge.

És per això que, en aquesta primera etapa educativa, prioritzem el vincle emocional i l’adquisició d’hàbits i rutines, per tal que l’escola sigui un espai segur i acollidor.

Els valors del nostre projecte

Educació emocional

Experimentació i descoberta

Integració i inclusió

Comunicació

Aprenentatge global

Projecte educatiu / Criteris d'avaluació

Ambients d’aprenentatge

Un ambient d’aprenentatge és un espai ordenat estratègicament amb diferents materials on l’infant és el propi protagonista del seu aprenentatge. Dimarts i dijous a la tarda, l’alumnat d’infantil escull a quin dels 7 ambients vol treballar i aprendre, en un espai internivell, on es troba propostes vinculades als aprenentatges bàsics de l’etapa en relació al joc simbòlic, la lectoescriptura, el llenguatge matemàtic, la psicomotricitat fina, l’expressió artística i el treball sensorial.

Comunicació i llenguatge

L’àrea de comunicació i llenguatge engloba l’aprenentatge i el desenvolupament de la comunicació oral, la consciència fonològica, la lectoescriptura i el llenguatge matemàtic. A educació infantil, els infants van treballant tots aquests aspectes mitjançant la manipulació, els racons d’aprenentatge, la lectura de contes, els projectes en col·laboració amb les famílies, etc.

A I5 s’inicia el projecte de lectura UBinding, que continua a 1r de primària, per facilitar la transició d’etapa entre infantil i primària i progressar en el desenvolupament de la lectoescriptura.

Descoberta de l’entorn

És la descoberta de l’entorn natural i social. Aquesta descoberta dels infants de menys de 6 anys, parteix d’elements, espais, condicions, situacions i relacions que formen part del seu context i que incideixen en el seu desenvolupament integral. Es treballa mitjançant centres d’interès establerts a cada curs, que permeten integrar aspectes lingüístics i matemàtics, integrant així tots els aprenentatges de l’etapa.

Descoberta d’un mateix

És la descoberta de la pròpia persona i la noció d’identitat que es constitueix en interacció amb l’entorn i amb els altres.

English time!

L’anglès a l’etapa d’infantil es treballa des de dues àrees principalment: la psicomotricitat i la llengua anglesa.

  • Psychomotricity: activitat enfocada com a espai d’interacció amb els altres mitjançant el coneixement del propi cos, el seu moviment, parts i limitacions, on l’anglès és la llengua vehicular de comunicació.
  • English: iniciació a la llengua anglesa mitjançat el treball per racons, contes, cançons i rutines.
Robòtica educativa

Permet resoldre reptes i situar-se en l’espai mitjançant la programació d’un robot. A més, reforça els aprenentatges del centre d’interès que s’està treballant a l’aula.

Teatre

Pretén ajudar als alumnes a descobrir les seves possibilitats expressives, creatives i comunicatives a través d’exercicis d’improvisació i tècniques de treball corporal. També vol ser una eina de relació interpersonal amb la resta de companys de la classe i amb la mestra a través d’exercicis de coordinació entre els membres del grup, ajustament del ritme grupal i complicitat entre companys.

Per més informació, contacta amb nosaltres