ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 

 

 

 

A l’escola el servei d’orientació pedagògic i professional recau en la figura de la psicopedagoga del centre que centra la seva funció en la detecció de dificultats d’aprenentatge, el seu seguiment i la seva orientació.

Les tasques que duu a terme són bàsicament:

• Fer observació a les aules per tal de detectar juntament amb els tutors possibles dificultats i fer-ne les derivacions pertinents.

• Donar suport individualitzat a aquells alumnes que ho necessitin.

• Coordinar les actuacions que es concreten amb els tutors i els equips de cicle.

• Fer el seguiment dels aprenentatges dels alumnes NEE amb les famílies.

• Coordinar els especialistes externs dels alumnes NEE amb l’escola.

• Fer el seguiment dels alumnes de NEE amb la referent de l’EAP de l’escola.

• Coordinar-se amb els diferents professionals del CDIAP que atenen a alumnes del centre.

• Donar suport a alumnes que presenten necessitats concretes derivades dels seus trastorns d’aprenentatge o bé de situacions concretes.

• Elaborar i revisar els Plans Individualitzats dels alumnes amb necessitats educatives especials juntament amb els tutors.

• Elaborar informes per a la derivació dels alumnes que presenten alguna dificultats a especialistes externs.

• Informar a l’equip directiu a través dels caps d’estudi de les mesures que es prenen pels diferents casos.

• Orientar professionalment als alumnes de l’etapa d’ESO.

• Coordinar-se amb la comissió social formada per la referent de l’EAP de l’escola, la referent dels Serveis Socials de l’escola, la treballadora social de l’EAP i la psicopedagoga del centre pel seguiment dels alumnes amb situacions socials desafavorides.

• Participar en la taula d’infància organitzada pels Serveis Socials de Mataró.

• Fer els seguiment del programa Salut i Escola juntament amb la infermera referent del programa

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: