EDUCACIÓ INFANTIL

 

 

 

 

Descoberta d’un mateix

Fa referència al coneixement de la pròpia persona i la noció d’identitat que es constitueix en interacció amb l’entorn.

Descoberta de l’entorn natural i social

És la descoberta de l’entorn natural i social. L’entorn, en relació amb els infants de menys de 6 anys, té com a referència els elements, els espais, les condicions, les situacions i les relacions que formen part del seu context i que incideixen en el seu desenvolupament.

Intercomunicació i llenguatges

S’inclouen tots els continguts relacionats amb la comunicació i els diferents llenguatges que l’home ha anat creant: llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic.

Amb el treball d’aquests continguts es pretén que l’alumne pugui expressar-se, comprendre i comunicar-se per tal que li sigui més fàcil l’accés als diferents sistemes de representació i comunicació que utilitza la nostra societat.

El referent educatiu de l’educació infantil, l’objectiu principal al qual hem de contribuir, és el desenvolupament de les capacitats dels infants, i acompanyar-les fins al punt que sigui  possible en cada infant.  

En el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, es consideren aquestes nou capacitats:   

  • Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats 
  • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres 
  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar  amb seguretat i eficàcia  
  • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques  
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges  
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals  
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills  i aprendre a actuar en conseqüència
  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes 
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la integració social

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: