QUOTES

 

 

 

 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR 

Infantil i primària ESO
Activitats complementàries 75.00 30.00
Serveis complementaris 45.00
Servei Psicopedagògic 8.00 8.00
Assegurança escolar i altres serveis*  12.00€ 12.00
Noves tecnologies i campus virtual 12.00 12.00

TOTAL A PAGAR

107.00€ 107.00€

 * Inclou : Assegurança de responsabilitat civil, d’accidents, multirisc i de solidaritat. Memòria escolar. Manteniment d’instal·lacions. 

MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS EDUCATIVES FORMATIVES………..135.00

a fer efectiu mensualment a raó de 13,5 €/mes.

Inclou: Material de l’alumne, material d’aula, material de: psicomotricitat/E.F, música, plàstica, religió, tecnologia (ESO), anglès (ESO), socials (ESO), activitats educatives complementàries (quadre pàgina anterior). Auxiliar de conversa. Tallers d’alimentació, jornada matemàtica (EI-EP), tradicions, arts i reprografia, assistència a espectacles d’àmbit local. 

 

SERVEIS

Mitja pensió

Mitja pensió*…………………………………………..160 €/mes

setembre i juny ………………………………..100 €/mes

Fix 1 dia/setmana………………………………32 €/mes      

Fix 2 dies/setmana…………………………… 64 €/mes

Fix 3 dies/setmana…………………………….96 €/mes

Fix 4 dies/setmana…………………………..128 €/mes

Tiquet diari…………………………………….9 €


*
L’últim dia del 1r i 3r trimestre s’oferirà servei de mitja pensió només als alumnes fixos.

Acollida matinal (de 7.45h a 8.45h) ……………….60 €/mes (Descompte del 50% als alumnes que tenen contractat el servei de mitja pensió)

Permanència de tarda (de 17 a 18.15h) …………60 €/mes (Descompte del 50% als alumnes que tenen contractat el servei de mitja pensió)

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: